Förenings fakta

Fakta om väg och vattenföreningen

Vägföreningen:


Total väglängd:                      1,7 km

 

Totalt  51 medlemmar,  varav 43 är sommarstugor och 8  året runt boende.

 

Nuvarande vägförening  bildades 1978.  
Sedan tidigare fanns en mindre vägförening
som var bildad runt 1967 och ansvarade för vägen från Ön och till bryggan till Kungsön.

 

Vägavgift säsongen 2009 / 2010,     200:-
Vägavgift säsongen 2010 / 2011
      200:-
Vägavgift säsongen 2011/ 2012       225:-

Vägavgift säsongen 2012/ 2013      300:-

Vägavgift säsongen 2013/ 2014      400:-

Vägavgift säsongen 2014/ 2015      400:-

Vägavgift säsongen 2015/ 2016      400:-

Vägavgift säsongen 2016/2017       400:-

Vägavgift säsongen 2017/2018       400:-

Vägavgift säsongen 2018/2019       400:-

Vattenföreningen:

 

Totalt  42 medlemmar

 

Föreningen bildades 1987

 

Säsongen 2009 förbrukades total 923 m3 vatten. 
Total kostnad:  26.102:-     varav fast avgift   15.488:-

Vattenavgift säsongen 2009,     775:-

Säsongen 2010 förbrukades totalt 933 m3 vatten
Totalkostnad 26.217:-  varav fast avgift 15.488
Vattenavgift säsongen 2010     775:-

Säsongen 2011 förbrukades totalt 796 m3 vatten
Totalkostnad 24.642:- Varav fast avgift 15.488:-
 
  
Vattenavgift säsongen 2011  725:-

Säsongen 2012 förbrukades totalt 782 m3 vatten
Totalkostnad 24.642:- Varav fast avgift 15.488:-
 
  
Vattenavgift säsongen 2012  725:-


Säsongen 2013 förbrukades totalt 779 m3 vatten
Totalkostnad 24.642:- Varav fast avgift 15.488:-
 
  
Vattenavgift säsongen 2013  675:-


Säsongen 2014 förbrukades totalt 1156 m3 vatten
Totalkostnad 24 487:- Varav fast avgift 17 089:-
 
  
Vattenavgift säsongen 2014  775:-


Säsongen 2015 förbrukades totalt 909 m3 vatten
Totalkostnad 31 076:- Varav fast avgift 17 934:-
 
  
Vattenavgift säsongen 2015  775:-


Säsongen 2016 förbrukades totalt 874 m3 vatten
Totalkostnad 29 043:- Varav fast avgift 17 934:-
 
  
Vattenavgift säsongen 2016  775:-


Säsongen 2017 förbrukades totalt 975 m3 vatten
Totalkostnad 53 524:- Varav fast avgift 41 580:-
 
  
Vattenavgift säsongen 2016  1375:-


Föreningens bankgiro: 5846-6467