Vägföreningen

Styrelsen

Ordf:           Pelle Färnström 
                  E-post: pelle.farnstrom@kungson.se
                  Tel: 070 556 52 13


V.Ordf:        
Pelle Strandberg


Sekr:           Kent Dahlgren


Kassör:         Ingvar Öhlund
                  E-post:   ingvar.ohlund@kungson.se


Suppleanter: 
                   Kurt Granlöf

Övriga poster:


Vägkommite': Tommy Zackrisson
                   Jan Furu

Revisorer: Kjell Dahlberg
               Anton Swaczyna

Valberedning: Tage Brändström
                    Mats Nilsson

Webmaster: Pelle Färnström   info@kungson.se