Vattenföreningen

Styrelsen

Ordf:             Jan Furu


Sekr:             Kent Dahlberg


Kassör:          Ingvar Öhlund


Ledamöter:   Lars Andersson.

                    Bengt Andersson


Vattenlednings ansvarig: 

Övriga poster:

Revisorer: Kjell Dahlberg
               Anton Swaczyna

Arbetsutskott: 
                     Tage Brändström
                     Per Granlöf
                     Anton Swaczyna
                     Kent Dahlberg
                     Tommy Zakrisson

Valberedning: Mats Nilsson
                    Eva Renkonen