Välkommen till Kungsöns väg och vattenförening

Välkommen

Här kan du följa med i våra förehavande i föreningen, se våra bilder och skriva en hälsning till oss i vår gästbok.

Uppmaning till medlemmar!
För att minska föreningarnas administrativa kostnader och arbete.
Önskar vi att ni skickar er E-postadress till oss.
Då kan vi maila er när det är dags för väg och vattenavgifterna eller när hemsidan har uppdaterats.
                  Skickas till webmaster   
info@kungson.se

Efterlysning:  Har du bilder från förr till nu som beskriver livet vid och kring kungsön.
Kopior eller digitalt har ingen betydelse.

                   Kontakta webmaster  info@kungson.se
 

Nyheter


2022-07-20
Inbjudan till årsmöte i Kungsöns väg och Kungsöns vattenförenings 2022

Tid. Lördag den 13/8 kl. 13,00

Plats. Granlogen Granskär Sikeå

Dagordning delas ut på mötet men finns även under föreningsnyheter.

Webmaster Pelle Färnström


2020-07-08

Inbjudan till årsmöte i Kungsöns väg och Kungsöns vattenförenings 2020

Tid. Söndag den 9/8 kl. 13,00

Plats. Granlogen Granskär Sikeå

Dagordning delas ut på mötet men finns även under föreningsnyheter.

På grund av den pågående pandemin så har styrelserna beslutat om några ändringar.

Endast en deltagare från varje fastighet är välkommen att närvara för att vi ska kunna hålla lämpliga avstånd från varandra. Tyvärr ingen kaffeservering.

För vägföreningen har kassör Ingvar Öhlund tagit fram förslag på nya stadgar som har varit ute på remiss inom styrelsen och som styrelsen nu beslutat att vi skall införa på kommande årsmöte.

Kopia på dom nya stadgarna är utskickade till medlemmarna via mail.

 Matavfallspåsar +hållare finns det fortfarande kvar ett antal som inte är uthämtade. Finns i ”Saltboa”

 

Som ett steg till att skapa en ännu mera attraktiv förening med bättre gemenskap, tydligare kommunikation och smarta delningsfunktioner så har vi i styrelsen beslutat att testa Sveriges största app för boendekommunikation - Boappa.

Gör så här för att logga in i mobilen eller på datorn - Mobilen: Ladda ner appen “Boappa” i App Store eller Google Play - Dator: Gå till https://boappa.com/se och klicka på “Skapa konto”.


 Webmaster Pelle Färnström


2019-12-08

Hej på er.
På förekommen anledning  då vi haft en större vattenläcka i vattenföreningen.Vi vill påminna om att ni vid längre frånvaro från stugan stänger huvudkranen för inkommande vatten så vi slipper framtida läckage.


Webmaster Pelle Färnström

2019-08-25

Årsmötesprotokoll 2019 för Kungsöns väg och Kungsöns vattenförening finns att läsa under fliken Årsmöten.
Webmaster Pelle Färnström

2019-07-25

Årsmöte
Kungsöns väg och 
kungsöns vattenförening.

Tid: Söndagen den 18/8 2019 kl. 13,00

Plats: Granlogen på Granskär    https://sites.google.com/site/granlogen/home

Kaffeservering

Dagordningar delas ut vid mötet.

Välkomna!

Styrelsen.

 2018-07-25

Årsmöte
Kungsöns väg och 
kungsöns vattenförening.

Tid: Söndagen den 19/8 kl. 13,00

Plats: Granlogen på Granskär    https://sites.google.com/site/granlogen/home

Kaffeservering

Dagordningar delas ut vid mötet men finns även under föreningsnyheter

Välkomna!

Styrelsen.

 
2018-05-23

Protokoll från extra medlemsmöte Vattenföreningen 2018-05-12 finns att läsa under Årsmöte vattenföreningen 2018.

Webmaster Pelle Färnström

2018-05-01

EXTRA Medlemsmöte

Kungsöns Vattenförening

 

 

 

 


Lördagen 12 Maj 2018 kl. 13.00 på Träffpunkten i Sikeå

Dagordning.

1.      Öppnande av extramöte

2.      Val av Ordförande för mötet

3.      Val av Sekreterare för mötet

4.      Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte Ordförande justerar mötesprotokollet.

5.      Godkännande av dagordning

6.      Godkännande av kallelse

7.     Information och rapporter från styrelsen och projektgruppen åretruntvatten om Föreningsform och namn, Stadgar, Tillstånd, Offerter, Kostnadskalkyl, Kungsön, Bredband, Tidplaner, Genomförandet och Finansiering.

8.      Beslut om Föreningsform och namn

9.      Beslut om föreningens stadgar

10.  Ekonomi och inbetalningar av anslutningsavgift

11.  Beslut om att förening skall teckna nyttjanderättsavtal med markägare som vattenledningen passerar 5 st.

12.  Beslut om att föreningen tecknar entreprenadavtal för projektets genomförande enligt redovisat underlag.

13.  Stugägarens arbete, Uppmärkning tomtgräns, vattenanslutning & andra önskemål.

14.  Övriga frågor

15.  Nästa möte

16.  Mötets avslutandeSommarvattnet!
Om allt går som det ska är det stor risk att sommarvattnet sätts på lördagen 2018-04-28.
Glöm inte bort att kontrollera era vattenanslutningar så det inte är några läckage.

Ordf.vägf. Pelle Färnström
2018-02-13

Protokoll från extra medlemsmötet vattenföreningen finns upplagd under fliken Årsmöten vattenföreningen 2018.


2018-01-13
Extra medlemsmöte
Kungsöns vattenförening


Lördagen 10 februari 2018 kl. 13.00 på Träffpunkten i Sikeå

Dagordning.
1. Öppnande av extramöte
2. Val av Ordförande för mötet
3. Val av Sekreterare för mötet
4. Val av en justeringsman tillika rösträknare som jämte Ordförande justerar
mötesprotokollet.
5. Godkännande av dagordning
6. Godkännande av kallelse
7. Fyllnadsval, tre nya ledamöter i styrelsen för tiden av ett år, fram till årsmöte 2019
(Ordförande, Sekreterare och en Ledamot)
8. Fyllnadsval, en person till valberedningen för tiden fram till årsmöte 2018
9. Information och rapporter från utredningsgruppen åretruntvatten om:
Offerter, kostnadskalkyl, genomförandet, Kungsön, bredband, tidplaner, finansiering,
över och underskott
10. Beslut om att införa åretruntvatten.
Om mötet beslutar att vi skall arbeta vidare på att förverkliga åretruntvatten till våra
stugor så behöver vi beslut på följande frågor också.
- Val av projektledningsgrupp för upphandlingar och genomförandet av
åretruntvatten.
- Beslut om att använda delar av de innestående medel som sommarvattenföreningen
har i kassan, användas till ev. utredningskostnader för åretruntvatten.
- Beslut om eventuellt en extra avgift per stuga på Max 1000 kr, att användas till
eventuella utredningskostnader för åretruntvatten.
- Beslut om att Projektledningsgruppen och Styrelsen arbetar vidare på en
ombildning av Kungsöns sommarvattenförening till Kungsöns Vattenförening,
(eller om det finns bättre namnförslag, förslag mottages tacksamt.)
- Beslut om att Projektledningsgruppen och Styrelsen arbetar fram och beslutar om
vilken föreningsform som passar bäst för vattenföreningen, utifrån Juridiskt,
ekonomiskt och arbetsmässigt perspektiv.
11. Nästa möte
12. Mötets avslutande


2017-12-24
God Jul och Gott Nytt År!


Ordf.vägf. Pelle Färnström

2017-07-24
Årsmöte
Kungsöns väg och extra medlemsmöte i kungsöns vattenförening.

Tid: Söndagen den 20/8 kl. 13,00

Plats: Granlogen på Granskär    https://sites.google.com/site/granlogen/home

Kaffeservering

Dagordningar finns under föreningsnyheter

Välkomna!

Styrelsen.2017-02-02
Nya taxor från Robertsfors kommun vad gäller

vattenavgifterna.

  From 2017-01-01 gäller fast avg.  990:- per stuga., tidigare 427:- /  stuga.

  Förbrukningsavgiften har sänkts till  12.25 / m3, mot tidigare

12:70 / m3.2017-01-08

Hej medlem i Kungsöns vattenförening!

I bifogat dokument finns en sammanställd rapport med vad arbetsgruppen för vintervatten kommit fram till.

(Fin ns under föreningsnyheter)


Läs igenom rapporten och fundera över hur ni ställer er till införande av vintervatten i vårt stugområde.

Vi planerar att ha ett extra informationsmöte 28 januari kl 13:00 på Träffpunkten i Sikeå Hamn. Där kommer vi att gå igenom det vi kommit fram till, svara på frågor och få återkoppling från er om intresset för att införa vintervatten i stugområdet.

Välkomna!
Arbetsgruppen för vintervatten
Ann-Sofi, Anton, Bosse H,
Bosse S och Peter
2016-07-17
Årsmöte
Kungsöns väg och vattenförening
Lördagen den 13 Aug. kl. 14,00.
Anna-Lisa & Bosse Hörnells stuga.

http://www.hitta.se/kartan?s=4ab31237

http://kartor.eniro.se/m/HjT5C

Årsmöteshandlingar tilldelas på mötet.
Diskussioner  om åretruntvatten kommer att ske.
Väg och vattenfunderingar och kaffeservering.
Välkommen!
Styrelsen.2016-04-13
Sommarvattnet!
Nu börjar sommaren! 
Våra vattumän meddelar att det är stor risk att dom sätter på sommarvattnet fredagen 2016-04-15.
Glöm inte bort att kontrollera era vattenanslutningar så det inte är några läckage.


Ordf.vägf. Pelle Färnström

2015-12-22
God Jul
Och 
Gott Nytt År.

Ordf. vägf. Pelle Färnström

2015-10-18
Årsavgift!
Nu är det dags att betala årsavgiften till väg och vattenföreningen 
Se mer under fliken  Föreningsnyheter 

Ordf.vägf. Pelle Färnström


2015-09-23

Sommarvattnet!
Sommarvattnet kommer att stängas av för säsongen
måndagen den 5 oktober meddelar våra vattumän.
Glöm inte att se till så huvudkranen är ordentligt stängd .


Ordf.vägf. Pelle Färnström2015-08-25
Sophantering
Det har kommit klagomål på hur vi sköter
hanteringen av våra hushållssopor.
I våra gemensamma sopkärl har det slängts 
 bl.a. takpannor och batterier.
Dom kärlen är endast till för hushållssopor.
Övrigt avfall ska sorteras och slängas där av kommunen anvisad plats.

Ordf.vägf. Pelle Färnström

2015-08-20
Årsmöte
Kungsöns vägförening
Lördagen den 15 Aug. kl. 14,00.
Bengt & Margareta Anderssons stuga.
http://dela.hitta.se/k/64.1497752384493,20.
972170829772946,15z

Årsmöteshandlingar tilldelas på mötet.
Vägfunderingar och kaffeservering.
Välkommen!
Styrelsen.

2015-05-10
Grusning av vägen!
Nu har vi grusat sladdat och saltat vägen så den är i bra skick.
I år fick vi bidrag från Holmen skog och Erik Forsgren med ett antal gruslass.
Så kör lugnt  så vi behåller gruset på vägen.

Ordf.vägf. Pelle Färnström


2015-04-01
Glad påsk!
Sommaren kommer bara tidigare och tidigare......
I dag 2015-04-01 har sommarvattnet satts på.
Glöm inte bort att kontrollera era vattenanslutningar så det inte är några läckage.
OBS! Inget aprilskämt det är sant.......

Ordf.vägf. Pelle Färnström

2014-10-30
Årsavgift!
Nu är det dags att betala årsavgiften till väg och vattenföreningen 
Se mer under fliken  Föreningsnyheter 

Ordf.vägf. Pelle Färnström

2014-10-02
Sommarvattnet!
Sommarvattnet kommer att stängas av för säsongen
tisdagen den 7 oktober meddelar våra vattumän.
Glöm inte att se till så huvudkranen är ordentligt stängd .


Ordf.vägf. Pelle Färnström


2014-09-18
Lördagen den 27 sept.
är det arbetsdag efter vägen.
Vi ska buskröja och gräva bort en del stenar
som kommit i dagen.
Medtag gärna röjsåg om ni har.
Föreningen står för bränsle.
Frivilliga samlas vid vändplan kl.10.00.

Välkommen! Styrelsen

Ordf.vägf. Pelle Färnström
2014-07-06
Årsmöte
Kungsöns väg och vattenförening.
Lördagen den 9 augusti kl:14.00
Plats: Elisabeth Glad/Karlsson stuga på Kungsön.
Båttransport finns från kungsöns brygga.
Årsmöteshandlingar tilldelas vid årsmötet.
Väg och vattenfunderingar.
Kaffeservering. 

Välkommen! Styrelsen

Ordf.vägf. Pelle Färnström

2014-04-11
Sommarvattnet!
Nu börjar sommaren!
I dag den 2014-04-11 har sommarvattnet satts på.
Glöm inte bort att kontrollera era vattenanslutningar så det inte är några läckage.
Glad påsk.

Ordf.vägf. Pelle Färnström

2014-02-02

Spana en Erik Hillboms bildspel om Sikeå Camping.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=sgdtuk-8LmQ
Sikeå camping
Sture Bäckström berättar om Sikeå Havscamping och Sikeå hamn


2013-12-23
God Jul
Och 
Gott Nytt År.

Ordf. vägf. Pelle Färnström


2013-10-08
Årsavgift!
Nu är det dags att betala årsavgiften till väg och vattenföreningen
Se mer under fliken  Föreningsnyheter

Ordf.vägf. Pelle Färnström

2013-09-29
Sommarvattnet!
Sommarvattnet kommer att stängas av för säsongen
den 1 oktober meddelar våra vattumän.
Glöm inte att se till så huvudkranen är ordentligt stängd.


Ordf.vägf. Pelle Färnström

Årsmöte i vägföreningen genomfördes den 10 aug.
Där beslutades bla. att
Vägavgiften höjs med 100 kr till 400/år
i övrigt se under Årsmöte vägf.


Ordf.vägf. Pelle Färnström 


Årsmöte
Kungsöns vägförening
Lördagen den 10 aug 2013 kl, 14,00
Plats: Eva Renkonens stuga
(Vid kungsöns parkeringen)
Årsmöteshandlingar  tilldelas vid mötet.
Kaffeservering
Välkommen.

Ordf vägf. Pelle Färnström


SOMMARVATTNET!
I dag den 2013-04-28 har sommarvattnet satts på.
Glöm inte bort att kontrollera era vattenanslutningar så det inte är några läckage.
Ha en jättetrevlig Valborg!

Ordf vägf Pelle Färnström


2012-10-07
Nu är det dags att betala årsavgiften till väg och vattenföreningen
Se mer under fliken Föreningsnyheter

Ordf.vägf. Pelle Färnström

2012-09-16
Sommarvattnet kommer att stängas av för säsongen
den 1 oktober meddelar våra vattumän.
Glöm inte att se till så huvudkranen är ordentligt stängd .

Ordf.vägf. Pelle Färnström2012-08-21

Årsmöte i vägföreningen genomfördes den 11 aug.
Där beslutades bla. att
Vägavgiften höjs med 75 kr till 300/år
i övrigt se under årsmötesprotokoll.


Ordf.vägf. Pelle Färnström

2012-08-05
PÅMINNELSE!!
Glöm inte årsmötet i väg&vattenföreningen.
Info, se nedan.
StyrelsenÅRSMÖTE

Kungsöns väg&vattenförening
Lördagen den 11 Aug. 2012 Kl:14.00
Plats:Tage & Lisen Brändström

Årsmöteshandlingar
tilldelas vid Årsmötet.
Väg&Vatten funderingar.
Kaffeservering.
Välkommen.
Styrelsen
UPPMANING TILL STUGÄGARE
OCH DERAS GÄSTER.
Nu har vi sladdat grusat och saltat vägen så den är i ett bra skick.
KÖR LUGNT
så vi får behålla gruset på vägen och inte i diket.

Ordf vägf Pelle Färnström
SOMMARVATTNET!
I dag den 27/4 har sommarvattnet satts på.
Glöm inte bort att kontrollera era vattenanslutningar så det inte är några läckage.
Ha en jättetrevlig Valborg!

Ordf vägf Pelle Färnström

Vår tidigare sekreterare i vägföreningen
Anders Gidlund har avlidit.
Han var sekreterare från det att vägföreningen bildades    fram till 2011 då han avgick pga hälsoskäl.


Ordf. vägf. Pelle färnströmGOD JUL
OCH ETT
GOTT NYTT ÅR!
Ordf.vägf Pelle Färnström2011-11-20
Nu är det dags att betala årsavgiften till väg och vattenföreningen
Se mer under fliken Föreningsnyheter

Ordf.vägf. Pelle Färnström


2011-10-08
Ett stort tack till alla som var och jobbade på vägen i dag.
Buskröjde, krattade, skottade grus m.m
Ni är bara bäst!!
Har lagt upp lite bilder från dagen i fotoalbumet.

Ordf vägf. Pelle Färnström

2011-10-05
Lördagen den 8 oktober
är det arbetsdag på vägen.
Vi ska buskröja och gräva bort en del stenar
som kommit i dagen.
Frivilliga. Samling vid vändplan kl.10.00.

Ordf. vf Pelle Färnström2011-09-21
Sommarvattnet kommer att stängas av för säsongen
måndagen den 3 oktober.
Se till att huvudkranen är ordentligt stängd.

Ordf.Vf Pelle Färnström


2011-08-15
Årsmöte i vägföreningen genomfördes den 6 aug.
Där beslutades bla. att
Vägavgiften höjs med 25 kr till 225/år
i övrigt se under årsmötesprotokoll.

Lite ny "salta" bilder är upplagda under "fotoalbum"

I övrigt ett tack till er som kör lugnt och förståndigt och visar hänsyn till oss som har stuga nära vägen.

ordf Pelle Färnström
2011-07-05

NU ÄR SALTHUSET "SALTIS" KLART!

Tack alla byggare för ett kanonjobb.
Se huset under "Fotoalbum"

 Ordf.Pelle Färnström
2011-05-28
Kallelse till årsmöte i vägföreningen
Lördagen den 6 augusti kl:14,00
Se mer under föreningsnyheter
2011-04-22

Glad Påsk!

Nu börjar sommaren........
Idag fredagen den 22 april sätts sommarvattnet på.
Glöm inte bort att kolla era vattenanslutningar så det inte är några läckage.

Webmaster. f 2010-12-13

G od mat, lite O kynne och D örren öppen för

J ullekar med U pptåg och levande L ljus, samt ett

G latt humör O ch T issel , T assel  samt

N ågra Y tterst T ysta T ill fällen när  Å rets R oligaste

  minnen sammanfattas!

Webmaster 😀
2010-11-01
Nu är det dags att betala årsavgiften till väg och vattenföreningen
Se mer under flikenFöreningsnyheter

Webmaster 🙂2010-09-27
Uppdaterad sida med årsmötesprotokoll från väg och vattenföreningen.

Sommarvattnet kommer att slås av för säsongen under vecka 40.
Glöm inte bort att tömma beredare och vattenledningar så slipper ni sönderfrysningar.
Se också till att huvudkranen är ordentligt stängd.
Webmaster 🙂2010-07-16
TREVLIG SOMMAR!
Sola förståndigt och jobba på stugorna sådär lagom
och glöm inte att dricka vatten.......😉

Kör försiktigt det är många som rör sig efter vägen
Motionärer, barn, cyklister, häst med ryttare,
Vägen är torr så det dammar rejält.
Sköt om er.
Webmaster.2010-06-07
Kallelse till årsmöte i väg och vattenföreningen
Den 14 aug kl:14.00
Läs mer under föreningsnyheter

Webmaster 🙂2010-05-16
Jätte fina bilder upplagda.
Från Stina Granlöf
tagna vid Legdeviken med omnejd.

Webmaster.😀
2010-05-04
Nu börjar sommaren!
På fredag den 7/5 kommer sommar vattnet att sättas på.
Glöm inte bort att kolla era vattenanslutningar så det inte är några läckage.

Webmaster.
2010-02-06
Ett tips från "Torparn"
Det har kommit väldigt mycket snö i Sikeå så glöm inte bort att kolla               era stugtak
Jag har lagt in lite fina vinterbilder i fotoalbumet.😎

Webmaster2009-12-23
Önskar alla stugägare en riktigt God Jul

Webmaster


2009-11-11
Vill bara påminna er så ni inte glömmer bort att komma ihåg och betala årets  
väg och vattenavgift till föreningen 🤩

Webmaster2009-11-07
Nu har vi fått ny adress till hemsidan och egen domän.
http://www.kungson.se

🙂Webmaster2009-10-04
Tisdagen den 6 oktober stängs sommarvattnet av för säsongen.
Glöm inte bort att tömma beredare och vattenledningar så slipper ni sönderfrysningar.
Här är lite tips på hur man vintersäkrar stugan.
 http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?ArticleID=1266639
http://www.skyddsnatet.se/templates/FaktaPage____9556.aspx

🙂Webmaster